درباره ما

بسیاری از نوشته ها تجربه های زیسته من است و بعضی نوشته های زیبای دانش آموزانم کتابی نوشتم به نام به آموزش بدبین نیستم بعد همکار مجلات علمی در کشور شدم برای شوق تغییر می نویسم و گاهی مجلات رشد گاهی نقد می کنم گاهی می اموزم امروز می نوسیم تا تو فردا بهتر یادبگیری
انچه در مورد بهتر یادگرفتن است ویژه معلم و دانش اموزان گرامی
هوش های چند گانه- جدید ترین نظریه های یادگیری- ارنست دیکل نظریه aha,...... یادگیری عمیق - تجربه های اموزشی - تجارب سفر به قطر -
#محمد _فایق _ مجیدی_ دهگلان

مجوزها،گواهینامه ها و بانکهای همکار

لوکس فایل من ، بهشت من دارای نماد اعتماد الکترونیک از وزارت صنعت و همچنین دارای قرارداد پرداختهای اینترنتی با شرکتهای بزرگ به پرداخت ملت و زرین پال و آقای پرداخت میباشد که در زیـر میـتوانید مجـوزها را مشاهده کنید